جلالی‌زاده در گفتگو با ایلنا:

دولت برای حفظ منافع ملی باید با گروه‌های خودسر برخورد کند

سیاست داخلی

دولت با ابزارهای قانونی که در دست دارد باید برای حفظ منافع ملی کشور با این گروهها با صراحت برخورد کند زیرا در غیر این صورت این اقدامات باعث ایجاد آسیب های جدی بر سر راه پیشرفت و توسعه کشور خواهد شد.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه گروههایی که با عنوان خودسر از آنها نام برده می شود اتفاقا دارای سر هستند و از طریق جریان خاصی هدایت می شوند تصریح کرد: اگر بحث بر سر خودسری باشد ما باید شاهد هزاران نیروی خودسر در جامعه باشیم اما گروهای فشار یک گروه سازمان یافته‌ای هستند که هر زمان منافع خود را در خطر می‌بینند می‌کوشند که با هوچی‌گری و زورگویی فضا را متشنج و مردم را وادار به سکوت کنند.

جلال جلالی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در اشاره به هجمه‌های اخیری که به ویژه علیه دولت با عناوین و شکل های مختلفی همچون برگزاری تجمعات خودسرانه و ممانعت از جلسات سخنرانی برخی چهره های برجسته جریان اصلاحات از سوی گروه‌های فشار صورت گرفته، رواج چنین رویه‌ای را در جامعه روشی بدوی و منسوخ در تاریخ معاصر جهان توصیف کرد.

نماینده مجلس ششم همچنین خاطرنشان کرد: از سویی بای‌‌د توجه داشت این که عده ای بخواهند با هوچی‌گری و زورگویی اعتقادات خود را بر دیگران تحمیل کنند و مانع از بیان دیدگاه‌ها و اظهار نظرهای افراد و گروهای مقابل خود شوند امری کاملا خلاف شرع و دین وقانون است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی عده‌ای که نه از نظر سابقه انقلابی و نه از نظر توان فکری و فرهنگی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار نیستند تنها به این دلیل که شهامت رویارویی و گفتگو با مردم و شنیدن سخنان مخالف را ندارند در دانشگاه‌ها و مجامع عمومی از شنیده شدن صدای اندیشمندان کشور جلوگیری می‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه گروههایی که با عنوان خودسر از آنها نام برده می شود اتفاقا دارای سر هستند و از طریق جریان خاصی هدایت می شوند تصریح کرد: اگر بحث بر سر خودسری باشد ما باید شاهد هزاران نیروی خودسر در جامعه باشیم.گروهای فشار یک گروه سازمان یافته‌ای هستند که هر زمان منافع خود را در خطر می‌بینند می‌کوشند که با هوچی‌گری و زورگویی فضا را متشنج و مردم را وادار به سکوت کنند.

جلالی زاده تاکید کرد: دولت با ابزارهای قانونی که در دست دارد باید برای حفظ منافع ملی کشور با این گروه‌ها با صراحت برخورد کند زیرا در غیر این صورت این اقدامات باعث ایجاد آسیب های جدی بر سر راه پیشرفت و توسعه کشور خواهد شد.

کد N296960