ˈبمبارانˈ مواد مخدر شیوه جدید قاچاقچیان در بولیوی

بولیوی,کوکائین

مادرید- ایرنا - مقامات مبارزه با مواد مخدر بولیوی می گویند که قاچاقچیان روش وارد کردن مواد مخدر به این کشور را تغییر داده و از شیوه موسوم به ˈبمبارانˈ که پرتاب کپسول های حامل مواد مخدر از هواپیما است، استفاده می کنند .

به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری اروپاپرس، به گفته نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر بولیوی، قاچاقچیان ، کوکائین را در داخل کپسول هایی به اندازه آجر قرار می دهند و سپس این کپسول ها را با نوار چسب، کارتن و دیگر مواد می پوشانند .

به گفته این نیروها ، قاچاقچیان این کپسول ها را با 15 کیسه پلی اتیلن می پوشانند تا که بشود آنها را از هواپیما به بیرون پرتاب کرد و محموله بتواند ضربه به زمین را تحمل کند یا اینکه در آب شناور شود و به این دلیل آنها را ˈبمبارانˈ می نامند.

ˈفلیپه کاسرسˈ معاون وزیر دفاع اجتماعی بولیوی می گوید: برای مبارزه علیه این شیوه، یک قانون امنیتی و دفاع از محوطه هوایی بولیوی تصویب شده است اما این قانون به دلیل کمبود رادار، قابل اجرا نیست .

به گفته نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر بولیوی، این نیروها موفق شدند که بیش از یک تن کوکائین را که از یک هواپیما در شهر ˈپوئرتو سیلسˈ در استان ˈبنیˈ (شمال) پرتاب شده بود را ضبط کنند.

نیروهای مذکور، هفته گذشته یک هواپیما برزیلی حامل مواد مخدر را نیز ردیابی کردند .

بر اساس آمارهای منتشر شده، نیروهای ویژه بولیوی توانسته اند از آغاز سال جاری میلادی نزدیک به 34 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کنند که بیشتر از 21 تن کل مواد کشف و ضبط شده در سال 2013 میلادی است .

اروپام **1234** 1552
کد N296755