اسپانیا کودتا در تایلند را محکوم کرد

اسپانیا,تایلند

مادرید- ایرنا - دولت اسپانیا در بیانیه ای، کودتایی را که روز پنجشنبه در تایلند صورت گرفت و با دستگیری اعضای دولت و برخی از رهبران سیاسی این کشور آسیایی همراه بود، محکوم کرد .

به گزارش ایرنا ، دولت اسپانیا در این بیانیه که پنجشنبه شب در صفحه وزارت خارجه آن انتشار یافت، افزود: اسپانیا در مقابل چنین وضعیتی ، خواهان برقراری دوباره مشروعیت قانون اساسی در تایلند است و اعتقاد دارد بازگشت فوری به دموکراسی و گفتگوی لازم بین همه قدرت های سیاسی یک اولویت است.

بر اساس این بیانیه، گفتگوهای مذکور باید به برگزاری یک انتخابات آزاد، قابل باور و فراگیر به عنوان تنها راه برای پشت سر گذاشتن بحرانی شود که از چند ماه پیش دامنگیر تایلند شده است.

دولت اسپانیا در بیانیه خود همچنین خواستار خویشتن داری، احترام کامل به حقوق و آزادی های قانونی اساسی به ویژه آزادی بیان و مطبوعات و عدم توسل به خشونت از سوی طرفین شده است.

اروپام **1234** 1551
کد N296750