کارگران ساختمان وزارت دارایی یونان را اشغال کردند

آمریکا اروپا

رسانه های انگلیسی از تجمع گروهی از کارکنان ساختمان وزارت دارایی یونان مقابل ورودی های ساختمان این وزارتخانه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف با اشاره به تجمع گروهی از کارکنان ساختمان وزارت دارایی یونان مقابل ورودی های ساختمان این وزارتخانه در اعتراض به برنامه دولت برای اخراج خود گزارش داد که نیروهای امنیتی درباره پیامدهای این اقدام و سرکوب تظاهرات هشدار داده اند.

این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که با وجود صدور حکم قضات آتن در هفته گذشته برای بازگشت 393 نفر از کارکنان بخش نظافت وزارت دارایی یونان به محل کار، دولت "آنتونی ساماراس" هنوز چاره ای را در این زمینه نیندیشیده و به تصمیم دادگاه برای بازگرداندن کارگران به محل کار خود واکنش نشان نداده است.

در پی تصویب طرح ریاضت اقتصادی یونان، مالیات ها افزایش و حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کاهش یافت و 30 هزار کارمند در بخش های دولتی نیز اخراج شده و همچنین قراردادهای کار گروهی به حالت تعلیق درآمد.