اعزام دیپلمات هلندی به ریاض از بیم تحریم عربستان

آمریکا اروپا

یک رسانه غربی از اعزام دیپلمات ارشد هلندی به ریاض با هدف ممانعت از تحریم‌ های تجاری عربستان سعودی علیه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از اعزام دیپلمات ارشد هلندی به ریاض با هدف ممانعت از تحریم‌ های تجاری عربستان سعودی در اعتراض به اقدامات ضد اسلامی نماینده راست گرای پارلمان خبر داد.

با توجه به آنکه عربستان سعودی به عنوان بزرگترین سرمایه گذار خارجی عرب در هلند محسوب می شود، کارشناسان درباره تحریم این کشور به دلیل چاپ پوسترهایی شبیه پرچم عربستان ابراز نگرانی کردند زیرا نماینده راست گرای پارلمان شعارهای ضد اسلامی را بر روی پرچم عربستان نوشته بود.

وزیر امور خارجه هلند در واکنش به اقدامات گرت ویلدرز رهبر حزب آزادی هلند که یک حزب ضد مهاجرت بوده و پیشتر شعارهایی را علیه اسلام سر داده بود تاکید کرد که کشورش مسئول اقدامات فردی نمایندگان نیست.