رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور: دولت نگران واپسگرایی در کشور است

کد N296208