هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی؛

لایحه نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح بررسی می‌شود

مجلس

روز یكشنبه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دو گزار مربوط به آب و بودجه سال 1393 كل كشور را مورد استماع قرار می‌دهد.

لایحه چگونگی تشكیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دو گزار مربوط به آب و بودجه سال 1393 كل كشور را مورد استماع قرار می‌دهد.

همچنین ادامه بررسی طرح الحاق یك بند به ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی و بررسی لایحه چگونگی تشكیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح از دیگر برنامه های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در هفته آینده است.

کد N296144