بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی كارگران ساختمانی در کمیسیون برنامه و بودجه

مجلس

روز یكشنبه كمیسیون اقتصادی رسیدگی‌های خود پیرامون بندهای‌ارجاعی از صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیاتی و اصلاحات بعدی آن را ادامه می‌دهد.

روز یكشنبه كمیسیون اقتصادی رسیدگی‌های خود پیرامون بندهای‌ارجاعی از صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیاتی و اصلاحات بعدی آن را ادامه می‌دهد.

به گزار ش خبرنگار ایلنا، همچنین روز دوشنبه نیز بررسی طرحها و لوایح موجود در سال جاری در دستور کار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز روز یکشنبه ضمن بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی كارگران ساختمانی، طرح الحاق یك ماده به عنوان ماده(22) مكرر به قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

در ادامه همین روز رسیدگی به لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی و رسیدگی به عملكرد مجلس شورای اسلامی در اجرای بند (2) تبصره ماده (55) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های این کمییون در هفته آینده است.

روز یكشنبه نیز رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه در حوزه نفت ادامه خواهد داشت.

کد N296135