5 هزار و 200 اسیر فلسطینی از امروز اعتصاب غذا می کنند

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های فلسطین از اعتصاب غذای 5 هزار و 200 اسیر فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی از امروز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، وزارت امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که 5 هزار و 200 اسیر فلسطینی از امروز اعتصاب غذا خواهند کرد.

این اقدام در راستای همبستگی با اسرای فلسطینی که از 28 روز پیش تاکنون اعتصاب غذا کرده اند صورت می گیرد.

هزاران اسیر فلسطینی در بند زندان های رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند که از هفته آینده وارد اعتصاب های نامحدود خواهند شد و سطح خواسته های اسرای فلسطینی افزایش خواهد یافت.

"عیسی قراقع" وزیر امور اسرای فلسطین نسبت به وضعیت جسمانی اسرای فلسطینی به ویژه کسانی که اعتصاب غذا می کنند هشدار داده است به طوری که بیش از 20 اسیر پس از از دست دادن سطح هوشیاری خود به بیمارستان های رژیم صهیونیستی منتقل شده اند.

رژیم صهیونیستی پس از درمان اسرای فلسطینی نه تنها خواسته های آنها را محقق نمی کند بلکه این اسرا را به زندان انفرادی منتقل می کند.

اسرای فلسطینی در اعتراض به وضعیت بد زندان ها و بازداشت های بدون اتهام اعتصاب غذا می کنند. 120 اسیر زندان "هداریم" از روز گذشته به منظور همبستگی با دیگر اسرای فلسطینی اعتصاب غذای خود را شروع کرده اند و همچنین"مروان برغوثی" و "احمد سعدات" نیز همگام با 40 اسیر دربند زندان "نقب" به اعتصاب غذا پیوسته اند.