اعضاء هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یکشنبه انتخاب می‌شوند

مجلس,مجلس شورای اسلامی

برنامه هفته آینده صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

روز یكشنبه انتخاب اعضاء هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا  برنامه هفته آینده صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

ادامه رسیدگی به طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد كار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار

***گزارش كمیسیون اقتصادی درمورد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتكائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در كشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه و لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بروندی لایحه اجازه مشاركت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانك توسعه اسلامی لایحه الحاق جزیرهطرح استفساریه ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1336 و اصلاحات بعدی آنلایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید كلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

***گزارش كمیسیون عمران درمورد:

لایحه پروتكل اصلاحی موافقتنامه كشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كوبا لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از كشتی‌ها 1973لایحه تصویب قطعنامه‌های كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای كنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (STCW)

***گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:

لایحه موافقتنامه همكاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملیلایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماكن و تاسیسات كشورلایحه موافقتنامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزرلایحه چگونگی تشكیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح

***گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون تحدید مسوولیت برای دعاوی دریاییطرح جامع كاداستر كشور

گزارش كمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در كارگروه بین‌المللی پزشكی نظامی (ICMM)

گزارش كمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تعیین تعرفه خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی

گزارش كمیسیون مشترك درمورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور درمورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

گزارش شوردوم كمیسیون انرژی درمورد طرح حمایت از صنعت برق كشور

گزارش كمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

گزارش كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

گزارش كمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

کد N296115