اعلام آمادگی مسکو برای کمک به ادامه مذاکرات صلح خاورمیانه

سیاسی

روسیه درخصوص کمک به ادامه مذاکرات صلح خاورمیانه در چارچوب مذاکرات صلح چهار جانبه اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه اینترنتی صدای روسیه، مسکو اعلام کرد آماده است تا به از سرگیری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین در چارچوب مذاکرات چهار جانبه صلح خاورمیانه با حضور روسیه، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا کمک کند.

دستگاه دیپلماسی روسیه با اعلام اینکه هدف از این اعلام آمادگی کمک به احیای صلح در منطقه خاورمیانه است، اعلام کرد: دیپلمات‌های عالی رتبه پیش از این به تبادل نظر در مورد مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای از جمله فرآیند صلح خاورمیانه گفت‌وگو کرده‌اند.

این در حالی است که پیش از این میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه مسکو در فرآیند صلح خاورمیانه و تیسیر جرادت همتای فلسطینی وی دیدار کردند. در این دیدار دو طرف درباره اتخاذ تصمیم‌هایی در راستای آشتی ملی در فلسطین رایزنی کردند.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور از سیاست فلسطین در راستای ایجاد یکپارچگی و دولت ملی حمایت می‌کند.

دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین در ادامه بیانیه خود عنوان کرد که دیپلمات‌های عالی رتبه مسکو و فلسطین به دنبال توسعه روابط دو طرف هستند.

بر اساس این بیانیه، دیپلمات‌های دو طرف همچنین درباره مذاکرات سیاسی و توسعه همکاری مطابق با منافع دو جانبه در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

انتهای پیام

//////////////////////

روسیه درخصوص کمک به ادامه مذاکرات صلح خاورمیانه در چارچوب مذاکرات صلح چهار جانبه اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه اینترنتی صدای روسیه، مسکو اعلام کرد آماده است تا به از سرگیری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین در چارچوب مذاکرات چهار جانبه صلح خاورمیانه با حضور روسیه، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا کمک کند.

دستگاه دیپلماسی روسیه با اعلام اینکه هدف از این اعلام آمادگی کمک به احیای صلح در منطقه خاورمیانه است، اعلام کرد: دیپلمات‌های عالی رتبه پیش از این به تبادل نظر در مورد مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای از جمله فرآیند صلح خاورمیانه گفت‌وگو کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این میخائیل بوبدانف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه مسکو در فرآیند صلح خاورمیانه و تیسیر جرادت همتای فلسطینی وی دیدار کردند. در این دیدار دو طرف درباره اتخاذ تصمیم‌هایی در راستای آشتی ملی در فلسطین رایزنی کردند.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور از سیاست فلسطین در راستای ایجاد یکپارچگی و دولت ملی حمایت می‌کند.

دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین در ادامه بیانیه خود عنوان کرد که دیپلمات‌های عالی رتبه مسکو و فلسطین به دنبال توسعه روابط دو طرف هستند.

بر اساس این بیانیه، دیپلمات‌های دو طرف همچنین درباره مذاکرات سیاسی و توسعه همکاری مطابق با منافع دو جانبه در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

انتهای پیامروسیه درخصوص کمک به ادامه مذاکرات صلح خاورمیانه در چارچوب مذاکرات صلح چهار جانبه اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه اینترنتی صدای روسیه، مسکو اعلام کرد آماده است تا به از سرگیری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین در چارچوب مذاکرات چهار جانبه صلح خاورمیانه با حضور روسیه، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا کمک کند.

دستگاه دیپلماسی روسیه با اعلام اینکه هدف از این اعلام آمادگی کمک به احیای صلح در منطقه خاورمیانه است، اعلام کرد: دیپلمات‌های عالی رتبه پیش از این به تبادل نظر در مورد مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای از جمله فرآیند صلح خاورمیانه گفت‌وگو کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این میخائیل بوبدانف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه مسکو در فرآیند صلح خاورمیانه و تیسیر جرادت همتای فلسطینی وی دیدار کردند. در این دیدار دو طرف درباره اتخاذ تصمیم‌هایی در راستای آشتی ملی در فلسطین رایزنی کردند.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور از سیاست فلسطین در راستای ایجاد یکپارچگی و دولت ملی حمایت می‌کند.

دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین در ادامه بیانیه خود عنوان کرد که دیپلمات‌های عالی رتبه مسکو و فلسطین به دنبال توسعه روابط دو طرف هستند.

بر اساس این بیانیه، دیپلمات‌های دو طرف همچنین درباره مذاکرات سیاسی و توسعه همکاری مطابق با منافع دو جانبه در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

انتهای پیامروسیه درخصوص کمک به ادامه مذاکرات صلح خاورمیانه در چارچوب مذاکرات صلح چهار جانبه اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه اینترنتی صدای روسیه، مسکو اعلام کرد آماده است تا به از سرگیری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین در چارچوب مذاکرات چهار جانبه صلح خاورمیانه با حضور روسیه، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا کمک کند.

دستگاه دیپلماسی روسیه با اعلام اینکه هدف از این اعلام آمادگی کمک به احیای صلح در منطقه خاورمیانه است، اعلام کرد: دیپلمات‌های عالی رتبه پیش از این به تبادل نظر در مورد مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای از جمله فرآیند صلح خاورمیانه گفت‌وگو کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این میخائیل بوبدانف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه مسکو در فرآیند صلح خاورمیانه و تیسیر جرادت همتای فلسطینی وی دیدار کردند. در این دیدار دو طرف درباره اتخاذ تصمیم‌هایی در راستای آشتی ملی در فلسطین رایزنی کردند.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور از سیاست فلسطین در راستای ایجاد یکپارچگی و دولت ملی حمایت می‌کند.

دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین در ادامه بیانیه خود عنوان کرد که دیپلمات‌های عالی رتبه مسکو و فلسطین به دنبال توسعه روابط دو طرف هستند.

بر اساس این بیانیه، دیپلمات‌های دو طرف همچنین درباره مذاکرات سیاسی و توسعه همکاری مطابق با منافع دو جانبه در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

انتهای پیام

کد N295795