ریاست دوره ای اجلاس سیکا واگذار شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

وزیر امور خارجه ترکیه طی سخنانی در اجلاس سران «سیکا» در شانگهای، ریاست دوره ای این اجلاس را که در دوره گذشته در اختیار ترکیه بود، رسماً به چین تحویل داد.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در چهارمین اجلاس تعامل و تدابیر اعتمادساز در آسیا موسوم به سیکا (CICA) ضمن تشکر و قدردانی از ابراز همبستگی و همدردیِ رهبران جهانیِ شرکت کننده در این اجلاس در رابطه با سانحه (مرگبار) معدن سوما در غرب ترکیه، گفت: من از طرف تمامی شرکت کنندگان از آقای شی جینپینگ، رییس جمهور چین، به خاطر میزبانی و میهمان نوازی خوبشان در این اجلاس تشکر می کنم. وی سپس از فرهنگ باستانی چین در رابطه با راه تاریخی ابریشم و میهمان نوازی مردم این کشور تعریف و تمجید کرد. داوداوغلو یکی از علل موفقیت این اجلاس را نظم و ترتیب رهبران و میزبانان چینیِ این نشست که ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد، دانست.
وزیر خارجه ترکیه افزود: برای من افتخار بزرگی است که امروز رسماً ریاست (دوره ای) اجلاس سیکا را به رییس جمهور شی جینپینگ تحویل دهم. وی همچنین از رهبریت و روشنفکری نورسلطان نظربایف، رییس جمهور آذربایجان، (اولین رییس دوره ای سیکا) تعریف و تمجید کرد که کلاً باعث ایجاد اجلاس سیکا در دوران پس از جنگ سرد شد. وی این اجلاس را شالوده ای برای صلح و ثبات در قاره آسیا معرفی کرد.
داوداوغلو سپس به رهبر قزاقستان در آسیای میانه اشاره کرد که ریاست دومین دوره سیکا را برعهده داشت. وی افزود: پس از آن ترکیه در غرب آسیا رهبری سیکا را به عهده گرفت و این اجلاس را در استانبول که در لبه مرز غربی آسیا واقع است برگزار کرد و اکنون این ریاست به شرق دور آسیا یعنی چین رسیده و این اجلاس در شانگهای برگزار شده است.
وی سیکا را به پرنده ای که بدنه ی آن آسیای مرکزی و دو بال آن جناح های غربی و شرقی آسیا است، تشبیه کرد و گفت: می توان این پرنده را «عقاب صلح» یا «کبوتر صلح» نامید. این پرنده، پرواز خود را از آستانه و آلماتی آغاز کرد، سپس به استانبول رفت و اکنون به شانگهای رسیده است. وی شانگ های و چین را یکی از ستون های اصلی فرهنگ انسانی و از استوانه های اصلی صلح و ثبات بین المللی خواند. از همین رو ما کمک های چین به تمامی این روند ها (ی فرهنگ، صلح و ثبات) را تحسین می کنیم.
داوداوغلو افزود: در طول ریاست دوره ای ترکیه، ما تلاش کردیم به روند سیکا در حوزه های مختلف کمک کنیم. وی پنج ستون اصلی سیکا را که ترکیه تلاش کرد به آن اهتمام ورزد، ابعاد نظامی، سیاسی (در رابطه با تهدیدات و چالش های جدید)، اقتصادی، محیط زیستی و انسانی برشمرد.
داوداوغلو افزود: اکنون، در مرحله انتقال تاریخی در سامانه جهانی، سیکا از هر زمان دیگر به مراتب مهم تر شده است؛ به خصوص پس از بحران اقتصادی جهانی و بسیاری از چالش های سیاسی در آسیا و در همسایگی آسیا، اهمیت سیکا بیش از پیش هویدا شده است.
اکنون زمان آن رسیده که تمامی رهبران آسیا که با یکدیگر شانه به شانه همکاری کنند و قاره ما را به منطقه ای جدید از صلح و رونق و شکوفایی تبدیل کنند که در طول قرن های متعدد در تاریخ بشر (قاره آسیا) چنین بوده است.
از اینرو، افتخار بزرگی برای همه ما است که امروز به روند سیکا کمک کنیم و در آن مشارکت ورزیم. وی افزود: در این نقطه عطف تاریخی با بیست و شش کشور عضو و هفت کشور ناظر؛ که دو کشور عضو جدید در این اجلاس به ما پیوستند؛ من مطمئنم که رهبری چین و ریاست سیکا که اکنون به چین رسیده است، مرحله ای تاریخی، نه تنها برای سیکا یا حتی فقط قاره آسیا، بلکه برای صلح جهانی و نظم جهانی خواهد بود.
وی خطاب به شی جینپینگ گفت: آقای رییس جمهور، من می خواهم بار دیگر تأکید کنم که ترکیه، با تمام توانایی ها و ظرفیت های انسانی خود، در خدمت شما و ریاست شما قرار دارد، زیرا موفقیت شما، صرفاً موفقیت چین نخواهد بود، بلکه موفقیت همه ما به حساب خواهد آمد.
ترکیه به عنوان دوست تاریخی چین، که مناسبات (دوستانه) شان به قرن های متمادیِ گذشته در تاریخ باز می گردد، همواره با شما خواهد بود و اگر شما به هر چیزی از ما برای موفقیت سیکا نیاز داشته باشید، تمامی دیپلمات ها، نهادها، و همچنین محافل تجاری و روشنفکری ما در اختیار شما خواهد بود تا با شما کمال همکاری را انجام دهند. ما آرزومند موفقیت کامل ریاست چین (در سیکا) هستیم و بار دیگر از میهمانوازی و میزبانی بزرگ و رهبری شما در این اجلاس تشکر می کنیم.

4949

کد N295445