وزیر اطلاعات در حال خروج از جلسه دولت

سیدمحمود علوی

ایرنا نوشت:

عکسی که ایرنا پس از پایان جلسه امروز هیئت دولت منتشر کرد.

 

 

17231

کد N295409