سفیر ایران در الجزایر خبر داد:

ارائه دیدگاه های جدید در اجلاس الجزایر برای حل مسالمت آمیز اختلافات در سوریه