بر اساس اعلام سفارت الجزایر در ایران؛ 

ظریف هفته آینده به الجزیره می رود

سیاست خارجی

سفارت الجزایر در ایران اعلام کرد؛ وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در اجلاس وزرای خارجه عدم تعهد 5 خرداد ماه عازم الجزیره می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سفارت جمهوری الجزایر در ایران اعلام کرد: محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان و هیأت کارشناسی همراه وی به منظور شرکت در اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد به الجزیره سفر می کنند.

 بر اساس این گزارش، اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهداز تاریخ 5 تا 8 خرداد ماه ( 26 تا 30 می ) در الجزیره برگزار می شود.

وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان رئیس این اجلاس به الجزیره سفر می کند.

ریاست دوره ای عدم تعهد از سال1391و پس از برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در تهران به مدت سه سال به ایران واگذار شد .