در حاشیه اجلاس سیکا؛

روحانی و بان‌کی‌مون با یکدیگر دیدار کردند