بازداشت 39 نفر در چین به اتهام نقش داشتن در حملات تروریستی

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از بازداشت 39 نفر در سین کیانگ چین به اتهام نقش داشتن در حملات تروریستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از بازداشت و حبس 39 نفر در سین کیانگ چین به 15 سال زندان به اتهام سازماندهی، رهبری و نقش داشتن در حملات تروریستی خبر داد.

افراد بازداشت شده که بسیاری از آنها از اویغورهای مسلمان بوده، متهم به گسترش ویدئوهای تروریستی هستند.

در ماههای گذشته، ایالت سین کیانگ چین که موطن حدود هشت میلیون اویغور است، شاهد درگیریهای خشونت‌ آمیزی بوده است. مقامات چینی نیز خشونت‌ های این منطقه را عمدتا به اقلیت مسلمان اویغور نسبت می‌ دهند.