اهداف نشست سیکا/

چین در پی کاهش نقش آمریکا در منطقه/ پکن خواستار همراهی مسکو و تهران