یک عضو حماس :

ابومازن فهرست وزیران پیشنهادی دولت جدید فلسطین را تحویل گرفت

آفریقا و خاورمیانه

یک عضو جنبش حماس با بیان اینکه توافقاتی درباره اسامی وزیران پیشنهادی دولت جدید آشتی ملی به دست آمده است، اعلام کرد که فهرست اسامی نامزدهای پیشنهادی در اختیار ابومازن قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "احمد یوسف" یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی (حماس) از پایان رایزنیهای دور اخیر برای تشکیل دولت آشتی ملی خبر داد.

وی اعلام کرد که درباره اسامی نامزدها برای تصدی وزارتخانه ها توافقاتی حاصل شده و هم اکنون فهرست اسامی در اختیار "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان قرار فلسطین گرفته است.

وی با بیان اینکه ابومازن درباره تشکیل دولت تکنوکرات دارای اختیاراتی است تأکید کرد که دولت جدید 15 یا 16 وزیر خواهد داشت.

یوسف در ادامه اظهار داشت ابومازن این اختیار را دارد که شخص دیگری را غیر از نامزدهای پیشنهاد شده برای پست نخست وزیری تعیین کند مشروط به اینکه فرد انتخابی از شخصیتهای مستقل باشد.