حسنی مبارک به 3 سال زندان محکوم شد

آفریقا و خاورمیانه

دادگاه جنایی قاهره دیکتاتور سابق مصر را به اتهام فساد مالی به سه سال زندان محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه جنایی قاهره امروز (سه شنبه) "حسنی مبارک" دیکتاتور سابق مصر را به اتهام جعل اسناد رسمی و فساد مالی به سه سال زندان محکوم کرد که شدت تحت نظر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، علاء و جمال دو پسر وی نیز در ارتباط با همین پرونده به چهار سال زندان محکوم شدند.