گودرزی در پاسخ به ایلنا:

فعلاً امکان پرداخت وام ازدواج وجود ندارد

دولت

حدود 1.5 میلیون نفر هم‌اکنون در نوبت دریافت وام ازدواج هستند اما بانک‌ها به دلیل اینکه برای آنها صرفه اقتصادی ندارد پول‌های خود را از صندوق مشترک خارج کردند.

وزیر ورزش و امور جوانان اظهار داشت: فعلاً به دلیل وجود اعتبارات لازم امکان پرداخت وام ازدواج وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود گودرزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات وام ازدواج گفت: حدود 1.5 میلیون نفر هم‌اکنون در نوبت دریافت وام ازدواج هستند اما بانک‌ها به دلیل اینکه برای آنها صرفه اقتصادی ندارد پول‌های خود را از صندوق مشترک خارج کردند.

وی افزود: طی رایزنی که با بانک مرکزی داشتم اعلام شد که فعلاً به دلیل وجود اعتبارات لازم امکان پرداخت وام ازدواج وجود ندارد.

کد N294777