سه سال زندان برای مبارک

حسنی مبارک,مصر

دیکتاتور سابق مصر که در زمان محمد مرسی تا پای اعدام رفته بود در دوره جدید حکومت ژنرال السیسی فقط به سه سال زندان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر در پرونده کاخ ریاست جمهوری و اختلاس از خزانه دولت به ۳ سال زندان محکوم شد

 حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر در پرونده فساد مالی به سه سال زندان محکوم شد.
بر اساس این گزارش، علاء و جمال پسران مبارک نیز در این پرونده به چهار سال زندان محکوم شدند.
مبارک و فرزندانش همچنین به برگرداندن 21 میلیون پوند مصری به دولت محکوم شدند. نامبردگان همچنین در پرونده کاخ‌های ریاست‌جمهوری به پرداخت 121 میلیون پوند مصری محکوم شدند.
تسهیل در امر اختلاس 125 میلیون پوند از بودجه نهاد ریاست جمهوری که اختصاص به کاخ های ریاست جمهوری داشت و همچنین جعل اسناد رسمی و حیف و میل بیت المال از موارد اتهامی مبارک و پسرانش در این پرونده بود.
رئیس جمهور مخلوع مصر برای ادامه محاکمه در پرونده مربوط به کاخ های ریاست جمهوری و اختلاس از خزانه دولت، وارد محل دادگاه در آکادمی پلیس قاهره شده بود.

متهمان این پرونده «حسنی مبارک» ، علاء و جمال پسران مبارک و چهار نفر دیگر به نام های «عمرو محمود محمد خضر عبد الحکیم» از مهندسان نهاد ریاست جمهوری، «عبد الحکیم منصور احمد منصور» مدیر کل شرکت پیمانکاران عرب و «نجده احمد حسن احمد» مدیر کل پروژه های شرکت پیمانکاران عرب هستند.
دیکتاتور مخلوع مصر و فرزندان و برخی از معاونانش با اتهامات دیگری همچون کشتار تظاهرات کنندگان در جریان انقلاب بیست و پنجم ژانویه 2011 میلادی، سوء استفاده از نفوذ ریاست‌جمهوری، صادرات گاز مصر به رژیم صهیونیستی به بهایی کمتر از بهای جهانی نیز روبرو هستند.

4949

کد N294732