معاون پارلمانی رییس جمهور:

زمان ارائه لایحه حقوق شهروندی مشخص نشده است

دولت

وزراء رابطه خوبی با نمایندگان دارند و دولت خودرا مستلزم اجرای فوانینی می‌داند که در مجلس تصویب می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا مجید انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص زمان ارائه لایحه حقوق شهروندی به مجلس گفت: زمان ارائه این لایحه هنوز مشخص نشده است و در صورت آماده شدن آن را به مجلس ارائه می‌دهیم

وی با بیان این که خوشبختانه تعامل خوبی میان دولت و مجلس برقرار است گفت: وزراء رابطه خوبی با نمایندگان دارند و دولت خودرا مستلزم اجرای فوانینی می‌داند که در مجلس تصویب می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس حمهور در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص رانت 650 میلیون یورویی گفت: در این خصوص باید سخنگوی دولت اظهار نظر کند.

کد N294539