نوبخت در جمع خبرنگاران:

تصویب لایحه برنامه ششم در سال جاری/ اختصاص هزار میلیارد ریال برای خرید محصول کشاورزان

دولت

سخنگوی دولت گفت: تهیه لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید مبنای برنامه ششم قرار بگیرد چرا که سال آینده سال پایانی برنامه پنجم است بنابراین لایحه برنامه ششم طی سال جاری باید به تصویب برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات وزیران با اشاره به دستور جلسه امروز دولت، گفت: اجرای ماده 1 قانون برنامه پنجم امروز در هیات وزیران مطرح شد.

وی افزود: تهیه لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید مبنای برنامه ششم قرار بگیرد چرا که سال آینده سال پایانی برنامه پنجم است و باید لایحه برنامه ششم طی سال جاری به تصویب برسد.

سخنگوی دولت همچنین از اختصاص مبلغ  هزار میلیارد ریال به عنوان تنخواه به سازمان تعاون روستایی خبر داد و گفت: این مصوبه بدین منظور است که همه محصولات کشاورزی زارعین در مقطع برداشت و آن زمان که بازاری برای خرید وجود ندارد از این محل خریداری کنند تا کشاورزان بعد از برداشت محصول دچار مشکل نشوند.

ادامه دارد...