افضلی فرد در اخطاری مطرح کرد:

تبدیل قرارداد کاری معین افراد به شرکتی تعرض به امنیت شغلی افراد است

مجلس

طرح دو فوریتی اجازه انعقاد قرارداد کار معین به بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف برنامه است و این درحالی است که آنچه اداره کل تدوین قوانین اعلام کرده است این طرح مغایرتی با قانون برنامه ندارد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و  سرعین با اشاره به پشتوانه قانونی موجود ، تبدیل  افرادی که دارای قرارداد کار معین بوده‌اند به نیروی  قرارداد شرکتی را تعرض به امنیت شغلی افراد دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی افضلی فرد در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به  اصل 22 و 28 قانون اساسی اظهار داشت: حیثیت، جان، مال و دفاع از حقوق اشخاص باید از تعرض مصون باشد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین ادامه داد: مطابق اعلام کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طرح دو فوریتی اجازه انعقاد قرارداد کار معین به بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف برنامه است و این درحالی است که  آنچه  اداره کل تدوین قوانین اعلام کرده است این طرح مغایرتی با قانون برنامه ندارد.

وی یادآور  شد: و از سوی دیگر مطابق اعلام اداره کل تنقیح،قوانین متعارض با آن وجود ندارد و نیازمند قانون‌گذاری است که تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به همین موضوع اشاره می‌کند.

افضلی فرد با اشاره به پشتوانه قانونی موجود ، تبدیل  افرادی که دارای قرارداد کار معین بوده‌اند به نیروی  قرارداد شرکتی را تعرض به امنیت شغلی افراد دانست.

کد N294190