احمد ابوالغیط:

مبارک فاسد نیست/ قطر مجری اصلی سیاستهای آمریکا است

آفریقا و خاورمیانه

آخرین وزیر امور خارجه مصر در رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک با اعلام اینکه مبارک مرد فاسدی نیست، اعلام کرد: قطر مجری اصلی سیاستهای آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، احمد ابوالغیط آخرین وزیر امور خارجه رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: زمان ثابت کرد که مصر همچون تونس نیست. اطلاعاتی درباره فساد خاندان حکومتی در تونس وجود دارد اما خانواده حسنی مبارک فاسد نیستند و فساد را نمی پذیرند. مبارک مرد فاسدی نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: دولت مصر همیشه با آمریکا به ویژه در برخی پرونده ها اختلاف داشت و این مسئله که قاهره تحت سیطره آمریکا بود درست نیست، اما با این حال مصر روابط حسنه خود را با آمریکا به خاطر حمایت اقتصادی و نظامی واشنگتن از قاهره حفظ می کرد.

ابوالغیط در ادامه گفت: قطر مجری اصلی سیاستهای آمریکا در منطقه است و شیخ حمد بن جاسم امیر سابق قطر دوست معمر قذافی و بشار اسد بود، اما با این وجود علیه آنها عمل کرد.