ديدار خداحافظي سفير ايران در بيروت با وزير خارجه و رئیس مجلس لبنان 

سیاست خارجی

غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در بيروت در پايان ماموريت خود در لبنان با جبران باسيل وزير امور خارجه لبنان و نبيه بري، رئيس مجلس لبنان ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در بيروت در پايان ماموريت خود در لبنان با  جبران باسيل وزير خارجه لبنان ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار آخرين وضعيت روابط دو كشور و تحولات منطقه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

جبران باسيل وزير خارجه لبنان با ابراز خرسندي از روابط ممتاز دو كشور اظهار داشت بدون شك سفراي جمهوري اسلامي ايران در لبنان با توجه به نحوه تعامل خود با جريان هاي مختلف سياسي لبنان نقش بارزي در اين راستا برعهده داشته اند.

وزير خارجه لبنان با تاكيد بر تاثير مثبت روابط جمهوري اسلامي ايران با كشور هاي منطقه و جهان بر وضعيت داخلي لبنان ابراز اميدواري كرد مذاكرات هسته اي جمهوري اسلامي ايران با مجموعه كشورهاي 5+1 به مراحل پاياني خود نزديك شود.

غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز روابط ممتاز دو كشور را نتيجه تعامل كاملا مثبت و شايسته وزارت خارجه لبنان ارزيابي كرد و ضمن تشكر و قدرداني از وزير امور خارجه و ديگر مقامات لبناني از جمله عدنان منصور و علي الشامي وزراي سابق امور خارجه لبنان كه در طي چهار سال گذشته مسئوليت وزارت خارجه لبنان را برعهده داشته اند، اظهار داشت: تعامل مثبت مقامات لبناني زمينه را براي امضاي موافقتنامه هاي عديده اي فراهم كرده و اكنون به لطف همين تعامل مثبت مي توان گفت بسياري از وزارتخانه ها، موسسات و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران با همتايان خود در لبنان مرتبط هستند و همكاري دارند..

سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان در پايان ملاقات و در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص انتخابات رياست جمهوري لبنان اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران همواره از ثبات و استقرار لبنان حمايت كرده و اميدوار است جريان هاي مختلف سياسي لبنان در سريع ترين زمان ممكن به توافقي در اين خصوص دست يابند.

غضنفر ركن آبادي همچنین با  نبيه بري رئيس مجلس لبنان ديدار و گفتگو كرد.

رئيس مجلس لبنان در اين ديدار با اشاره به پايه هاي محكم روابط دو كشور ايران و لبنان اظهار داشت: دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در لبنان و در منطقه كاملا موفق بوده و اكنون روابط كاملا مستحكمي ميان دو كشور در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و علمي وجود دارد و در همين چارچوب پارلمان هاي دو كشور نيز شاهد روابط كاملا ممتازي هستند.

نبيه بري نقش جمهوري اسلامي ايران را در منطقه با اهميت ارزيابي كرد و با اشاره به حساسيت شرايط كنوني لبنان و منطقه اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران با سياست فعال خود همواره در راستاي تقويت ثبات و استقرار كشورهاي منطقه گام برداشته است.

غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز با اشاره به نقش بارز رئيس مجلس لبنان در تقويت مقاومت و در توسعه همكاري هاي پارلماني دو كشور از وي قدرداني كرد.
لازم به ذكر است در اين ديدار در خصوص آخرين تحولات صحنه داخلي لبنان و منطقه گفتگو شد و رئيس مجلس لبنان لوح تقدير مجلس نمايندگان لبنان را به سفير جمهوري اسلامي ايران تسليم نمود.