اذعان دیپلماتهای آمریکایی؛

سوریه بازیگر مهم خاورمیانه باقی ماند/ حیرت واشنگتن از اقدامات اعراب حاشیه خلیج فارس

آفریقا و خاورمیانه

منابع دیپلماتیک آگاه از مواضع واشنگتن اعلام کردند: با وجود تحولات سه سال اخیر بشار اسد و نظام سوریه همچنان قدرت بالایی برای تاثیرگذاری در موضوعات منطقه ای دارند و همچنان این کشور نقشی محوری در خاورمیانه ایفا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الدیار در گزارشی به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی اعلام کرد: موضعگیری آشفته و متزلزل دولت آمریکا در قبال بحران سوریه و تردید آنها درباره گزینه های تعامل با سوریه با توجه به چالشهایی که بقای "بشار اسد" در قدرت ایجاد می کند، منطقی به نظر می رسد.

بر این اساس، نظام سوریه همچنان قدرت بالایی برای تاثیرگذاری بر موضوعات مهم منطقه ای دارد که این مسائل تصمیم سازان کاخ سفید را در قبال گزینه های تعامل با بحران سوریه درمانده کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: بحران سوریه از ناآرامیها و اعتراضات مردمی آغاز شد و در نهایت به بروز فعالیت گروههای تکفیری و افراطی در یک کشور محوری خاورمیانه تبدیل شد که حتی منافع آمریکا در منطقه را در معرض خطر قرار داد.

بنابراین گزارش، در زمانی که موضوع حمله آمریکا به سوریه برای اهداف به اصطلاح انسان دوستانه مطرح شد، مخالفان این ایده در کاخ سفید معتقد بودند که گروههای تندرو، گروههای مسلح خارجی و القاعده خطر واقعی برای برقراری  ثبات در سوریه و منطقه هستند که می توانند از خلاء امنیتی به نفع خود استفاده کنند.

دیپلماتهای آمریکایی همچنین اعلام کردند: دولت آمریکا از شیوه تعامل پایتختهای کشورهای حاشیه خلیج فارس با گروههای افراطی و کمکهای آنها به این گروهها که خطری برای بشریت محسوب می شوند؛ حیرت زده شده بود.