شهادت دو نوجوان فلسطینی در اثر شلیک مستقیم نظامیان صهیونیستی

آفریقا و خاورمیانه

یکی از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین از اعدام عمدی دو نوجوان فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه معا، حنان عشراوی عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفت: نظامیان اشغالگر اسرائیل اقدام به اعدام عمدی دو نوجوان در کرانه باختری کرده اند.

وی افزود: ایان جنایت شنیع ضد کودکان و نوجوانان بی گناه محکوم است به ویژه که نوجوانان شهید شده مسلح نبودند و خطر یا تهدیدی به شکل مستقیم برای نظامیان اشغالگر اسرائیل نداشتند.

شایان ذکر است که نوار ویدئویی که تاریخ پانزدهم ماه مه گذشته را نشان می دهد دو فلسطینی در سایه یک ساختمان در حال راه رفتن هستند که از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی هدف قرار می گیرند و شهید می شوند.