آوارگی حدود 10 هزار اوکراینی بدلیل تداوم بحران در این کشور

سازمان ملل,آوارگان

تهران-ایرنا- آژانس پناهندگان سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد که از زمان آغاز بحران در اوکراین دست کم 10 هزار تن مجبور به ترک خانه های خود در این کشور شده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ˈآدرین ادواردزˈ سخنگوی کمیسیونر ارشد سازمان ملل در امور پناهندگان یادآورشد: آوارگی و بی خانمانی در اوکراین پیش از برگزاری همه پرسی در منطقه کریمه رخ داد و از زمان به بعد به تدریج افزایش یافت.

بیشتر آوارگان از تارتارها بوده اند اگرچه مقامات محلی گزارش داده اند که گروهها و اقلیت های دیگر از جمله اوکراینی های محلی، روس های محلی و خانواده ها از گروهها و اقلیتهای مختلف نیز در این گروهها بوده اند.

ادواردز ادامه داد: ممکن است آمار واقعی بی خانمان ها در اوکراین از مرز 10 هزار تن نیز فراتر باشد چون این آمار فقط شامل کسانی است که ثبت نام کرده اند و ممکن است افرادی باشند که آواره شده اند اما نامشان را به عنوان آواره به مقام های محلی اعلام کرده اند.

به گفته این مقام سازمان ملل، اکثر این بی خانمان ها در اوکراین ترجیح داده اند در منطقه ای دیگر در اوکراین پناه بگیرند تا به خارج از اوکراین بروند.

ادواردز گفت: شنیده ایم که این بی خانمان ها یا به دلیل تهدیدهای مستقیم و یا از ترس نبود امنیت و یا اینکه تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند، خانه های خود را ترک کردند.

براساس گزارش ها حدود نیمی از 10 هزار آواره در اوکراین به مرکز این کشور رفته اند و یک چهارم دیگر به غرب اوکراین گریخته اند.

این مقام سازمان ملل اعلام کرد که آمار جداگانه ای از افرادی که از شرق اوکراین به مناطق دیگر گریخته اند، ندارد.

ادواردز گفت: اوضاع در شرق اوکراین آشکار خود باعث فرار افراد از خانه های خود شده است.

سازمان ملل نیز 3 دفتر برای کمک به آوارگان اوکراینی در کی یف، خرسون و لویو در غرب این کشور ایجاد کرده است.

مترجمام**9234**1010
کد N293220