نگاهی به اوضاع سیاسی یونان بعد از انتخابات شوراهای شهر و روستا

بعد از انتخابات,یونان

آتن- ایرنا - کسب بیش از انتظار آراء توسط حزب تندروی نئونازی خریسی اوگی( فجر طلایی) در انتخابات روز یکشنبه شوراهای شهر و روستای یونان، نگرانی های سیاسی در این کشور را دامن زده است.

به گزارش ایرنا، روسای احزاب سیاسی با بررسی نتایج دور اول انتخابات شوراها و در آستانه برگزاری دور دوم این انتخابات که یکشنبه آینده برگزار خواهد شد، دیدگاه های خود را ارایه کرده اند.

سخنگوی دولت یونان روز سه شنبه با اشاره به نتایج انتخابات روز یکشنبه گذشته گفت : مساله برگزاری انتخابات زود هنگام تحت هیچ شرایطی مطرح نیست و دولت به کار خود تا پایان دوران 4 ساله یعنی تا ماه جون 2016 ادامه خواهد داد.

ˈ سیمون دکدیک اوغلوˈ از مردم خواست که به نامزدهای حزب حاکم رای دهند تا دولت با ثبات و اطمینان بیشتری برای توسعه اقتصادی کشور،کاهش نرخ بیکاری و جلب سرمایه گذاران اقدامات لازم را انجام دهد و کشور از بحران مالی خارج شود.

در همین حال نتایج انتخابات دور اول شوراهای شهر و روستا حاکی از آن است که حزب تندروی نئونازی خریسی اوگی حدود 20 درصد کل آراء در کشور را به خود اختصاص داده و به سومین حزب قدرتمند سیاسی کشور مبدل شده است.

ˈ الیاس کسیدریاریسˈ سخنگوی این حزب و نامزد شهرداری شهر آتن، با اشاره به نتایج انتخابات گفت : به رغم اینکه رهبر این حزب و بیش از نیمی از نمایندگان آن در زندان بسر می برند، این حزب حدود 20 درصد کل آراء را به خود اختصاص داده و این نشانه آن است که مردم حامی این حزب هستند.

ˈ الکسیس چیپراسˈ رهبر حزب چپ ائتلاف( سی ریزا) نیز نتایج انتخابات برای نامزدهای حزبش را موفقیت آمیز خواند و از مردم خواست چنانچه خواستار پایان سیاست ریاضت اقتصادی هستند ، در دور دوم به نامزدهای این حزب رای دهند.

حزب چپ ائتلاف دراین انتخابات با کسب حدود 30 درصدی کل آرا، حدود 5 درصد از حزب حاکم پیشی گرفته است.

ˈاونگلوس ونیزلوسˈ وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر که حامی دولت ائتلافی است ، از اعضای حزب خود خواسته با وحدت برای بدست آوردن نتایج بهتر تلاش کنند.

وی همچنین از مردم خواست به نامزدهای این حزب در دور دوم انتخابات شوراهای شهر و روستا، استانداران، فرمانداران و تعیین نمایندگان یونان درپارلمان که یکشنبه آینده برگزار می شوند، رای دهند.

دیگر روسای احزاب سیاسی هرکدام نتایج انتخابات را به نفع نمایندگان احزاب خود تفسیر می کنند و از مردم می خواهند در انتخابات یکشنبه آینده به نامزدهای آنان رای دهند تا زمینه برای مجبور کردن دولت به برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام فراهم آید.

اروپام**2170** 1447*1547
کد N293219