یک کارشناس مسائل بین الملل:

ایستادگی ایران بر مواضعش از دستاوردهای مثبت وین 4 بود

وین4,نشست 92

تهران-ایرنا-یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: مسوولان مذاکره کننده در وین 4 در برابر زیاده خواهی های غرب ایستادند و این اقدام آنها در راستای تامین منافع ملی ایران بود که خودش پیروزی محسوب می شود.

حسن بهشتی پوردر گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره مذاکرات وین 4 گفت: موفقیت در مذاکرات به این معنی است که در برابر زیاده خواهی ها ایستاده و اهداف خود را جلو برد، بر این اساس می توان عملکرد تیم مذاکره کننده ایرانی را در وین 4 موفق دانست.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تیم مذاکره کننده ایرانی برای دفاع از منافع ملی محکم ایستادگی کرده و هر جا که لازم بوده نرمش قهرمانانه داشته است؛ این گونه موضع گیری را می توان راز مذاکرات برد-برد دانست .

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات وین 4 با قاطعیت بر مواضعش ایستادگی کرد افزود: همین موضوع به 1+5 نشان داد که ایران تحت فشار تسلیم نشده و هرگز از اصولش خارج نمی شود که این مسئله را می توانیم یکی از دستاوردهای مثبت وین 4 بدانیم.

بهشتی پور گفت: مسوولان مذاکره کننده در وین 4 در برابر زیاده خواهی های غرب ایستادند و این اقدام آنها در راستای تامین منافع ملی ایران بود که خودش پیروزی محسوب می شود.موفقیت یعنی در برابر زیاده خواهی ها ایستادن و اهداف را جلو بردن.

وی با اشاره به اینکه ایستادگی بر مواضع با هدف رسیدن به هدف، تاکتیک مذاکره است تصریح کرد: دو طرف مذاکره کننده باید براساس احترام متقابل و رعایت خطوط قرمز رفتار کنند.

به گفته این کارشناس مسائل بین الملل در مذاکرات باید با زبان بین المللی مذاکره که قابل دفاع است سخن گفت.

بهشتی پور با اشاره به اینکه از ابتدا نیز مشخص بود که مذاکرات و رسیدن به توافق جامع طولانی، پیچیده، چند بعدی و حساس است افزود: به همین دلیل خیلی انتظار نمی رفت که در یک مرحله از مذاکرات پیشرفت زیادی حاصل شود.

وی در ادامه با اشاره به استقبال مخالفان توافق ژنو از نتایج مذاکرات وین 4 گفت: متاسفانه برخی در کشور می خواهند جناحی فکر کنند؛ به همین دلیل، پیروزی در مذاکرات را موفقیت رقیبشان می دانند، در حالیکه آنها باید بدانند مذاکرات هسته ای مسئله ملی است و اگر پیروزی یا عدم پیشرفتی باشد برای همه است و نباید جناحی برخورد کرد.

سیام(4)**م.ش**1449
کد N293120