دیمیتری مدودف:

روسیه و آمریکا به سمت جنگ سرد حرکت می کنند

آمریکا اروپا

نخست وزیر روسیه مواضع آمریکا علیه این کشور در ارتباط با تحولات اوکراین را موجب حرکت تدریجی دو کشور به سمت جنگ سرد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبر ترک، "دیمیتری مدودف" نخست وزیر روسیه گفت اقدامات ضدروسی آمریکا به دلیل تحولات اخیر اوکراین موجب وارد شدن دو کشور به مسیری بی بازگشت و جنگ سردی دیگر می شود.

مدودف افزود دو طرف با آگاهی کامل و به تدریج وارد یک جنگ سرد غیرضروری می شوند. وی سیاست را هنری شفاف، نیازمند درایت و هوش دانست که تصمیم گیری ها در آن باید خردمندانه باشد، با این حال مناسبات کنونی دو کشور با سیاست های دولت آمریکا به نتیجه خوشایندی منتهی نمی شود.   

به اعتقاد مدودف این نتیجه برای آمریکا نیز ناخوشایند است و این در حالی است که اوباما می تواند رفتار سیاسی هوشمندانه تری داشته باشد. نخست وزیر روسیه با بیان این که این رویکرد دستاورد مثبتی نخواهد داشت تاکید کرد دولت آمریکا تغییر می کند و فرد دیگری به جای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا می رسد و این رویکرد بدون آن که ماحصلی برای کسی داشته باشد، به فراموشی سپرده می شود.