ایتالیا براهمیت بازسازی مشارکت میان اروپا، ناتو و روسیه تاکید کرد

اوکراین,ایتالیا

رم - ایرنا - ˈفدریکا موگرینیˈ وزیر خارجه ایتالیا ضمن ابراز امیدواری برای حل بحران اوکراین، براهمیت بازسازی و بازگشت به مشارکت میان اتحادیه اروپا ، فدراسیون روسیه و ناتو تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه ایتالیا روز سه شنبه در حاشیه کنفرانسی تحت عنوان ˈآینده اروپا و نقش دولت ها و نهادهای دولتی در فرایند ادغامˈ گفت: حل بحران اوکراین و بازگشت به مشارکت میان اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه و میان ناتو و روسیه برای ما بسیار مهم است.

موگرینی افزود: ما در مرحله ای هستیم که درآن روابط میان اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه، بویژه میان ناتو و مسکو در حال بازنگری است.

وزیر خارجه ایتالیا تاکید کرد که یقین داریم که مسایل از طریق درگیری حل نمی شوند بلکه با همکاری بین المللی قابل حل است، امیدواریم که انتخابات یکشنبه آینده بتواند فصلی از ارامش نسبی، اصلاحات قانونی و دمکراسی در اوکراین و حتی روابط همسایگی میان کی یف و مسکو را رقم بزند.

موگرینی گفت: با پوتین رییس جمهور روسیه در خصوص بحران اوکراین صحبت شد و او اعلام آمادگی جهت عقب نشینی از مرز اوکراین کرد که البته باید در عمل آنرا دید.

وزیر خارجه ایتالیا همچنین با یادآوری آغاز گفت و گوی داخلی دراوکراین به رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا، افزود: یک روند کوچک ، مشکل و خسته کننده گفت وگو میان طرف های مختلف در جامعه اوکراین در حال انجام است که معتقدم می تواند تنها شرط مفید برای انتخاباتی باشد که به آن مشروعیت کامل دهد.

موگرینی همچنین به تحولات لیبی اشاره کرد و گفت: لیبیایی ها برای پیمودن راه آشتی ملی باید همراهی شوند.کاری باید کرد تا درگیری ها در این کشور گسترده و بطور برگشت ناپذیر، دایمی نشوند.

وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: اوضاع لیبی بسیار نگران کننده و پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد و ما از نزدیک و با نگرانی آن را دنبال می کنیم. ما در حال هماهنگی در اتحادیه اروپا برای تلاشی بین المللی جهت حمایت از نوعی گفت و گو و آشتی ملی در لیبی هستیم و در این خصوص با ˈبان کی مونˈ دبیر کل سازمان ملل نیز صحبت کرده ام که البته مسیری بسیار دشوار و خسته کننده است.

اروپام ** 2171 **1010
کد N293093