فراکسیون اصولگرایان نامزدهایش را برای انتخابات هیات رئیسه مجلس تعیین کرد

مجلس

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه مجمع عمومی این فراکسیون جهت تعیین فهرست نامزدهای اصولگرایان برای انتخابات هیات رئیسه گفت: جمعا 20 نفر برای پست های مختلف هیات رئیسه نامزد شدند و رأی استمزاجی گرفته شد که شورای مرکزی فراکسیون در نشستی فهرست نهایی را تنظیم می کنند.

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان گفت: در این جلسه تعدادی از اعضای فراکسیون برای پست های مختلف هیات رئیسه ثبت نام کردند و رای‌گیری استمزاجی انجام شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 12 نفر برای دبیری هیات رئیسه، 3 نفر برای نایب رئیسی و 5 نفر برای کارپردازان و ناظران کاندیدا شدند که رای‌گیری استمزاجی انجام شد.

جعفری تصریح کرد: برای تهیه فهرست نهایی فراکسیون اصولگرایان جهت انتخابات هیات رئیسه باید شورای مرکزی تشکیل جلسه داده و از میان افرادی که بر اساس رأی استمزاجی انتخاب شدند، فهرست مورد نظر را تعیین کنند.