استاد دانشگاه لندن در گفتگو با مهر:

امنیت خیلج فارس مستلزم همکاری ایران و عربستان است/ موثرترین راه برای ارتقاء امنیت منطقه