با هدف مقابله با پهپادها؛

رزمایش پدافندی مصباح الهدی در منطقه پدافند هوایی خلیج فارس برگزار شد

سیاست داخلی

در ادامه این رزمایش طرح های پدافند غیر عامل از جمله عملیات ش.م.ه امداد و نجات، اطفاء حریق و طرح گسترش توسط یگان های پدافندی تمرین شد.

رزمایش یک روزه پدافندی مصباح الهدی با هدف اقدام تاکتیکی مناسب بر علیه هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه پدافند هوایی خلیج فارس برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در رزمایش یک روزه پدافندی مصباح الهدی، سامانه های راداری، موشکی، توپخانه ای، الکترونیکی در مواجهه با تهاجم هرگونه شیء پرنده، مورد آزمایش عملیاتی قرار گرفت و اقدام تاکتیکی مناسب بر علیه هواپیماهای بدون سرنشین به مورد اجرا گذاشته شد.

در ادامه این رزمایش طرح های پدافند غیر عامل از جمله عملیات ش.م.ه امداد و نجات، اطفاء حریق و طرح گسترش توسط یگان های پدافندی تمرین شد.

کد N292377