نامزد ریاست جمهوری سوریه: رقیب اسد هستم نه دشمن او

حسان النوری,بشار اسد

تهران - ایرنا - یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه خود را رقیب بشار اسد رئیس جمهور کنونی این کشور دانست و تاکید کرد که دشمن او نیست.

شبکه المیادین روز سه شنبه اعلام کرد: ˈحسان النوریˈ یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه گفته که رقیب بشار اسد است نه دشمن او.

وی گفت: باید بین رقیب و دشمن فرق قائل شویم اما این بدان معنا نیست که من آرزوی پیروزی خودم در انتخابات را نداشته باشم.

النوری در مصاحبه با المیادین گفت: هر 3 نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه در این امر اتفاق نظر دارند که باید تروریسم در سوریه ریشه کن شود.

وی افزود: بحران سوریه به یک جنگ بر سر موجودیت و حمله تمام عیار غربی تبدیل شده است. ما نامزدهای انتخابات متفق القول هستیم که اداره بحران در سوریه تا کنون خردمندانه بوده و همه باید برای ریشه کن کردن تروریسم تلاش کنیم.

این نامزد انتخابات سوریه اضافه کرد: بحران سوریه در ابتدای کار تنها یک سلسله خواسته های قانونی مردمی بود نه یک توطئه، اما از سال 2012 این بحران به یک توطئه گسترده علیه موجودیت کشور سوریه تبدیل شد.

وی خاطرنشان کرد: بحران سوریه پس از چند ماه به توطئه بزرگ مورد حمایت و تامین مالی از سوی برخی کشورهای عربی و یک کشور منطقه یعنی ترکیه تبدیل شد.

انتخابات ریاست جمهوری سوریه با حضور 3 نامزد روز 13 خرداد برگزار خواهد شد.

خاورم 1491/1275
کد N292131