به منظور پیگیری وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی؛

امیرعبدالهیان امروز به یمن سفر می‌کند

سیاست خارجی

نوراحمد نیکبخت دیپلمات گروگان گرفته شده ایرانی بیش از یک سال پیش توسط نیروهای افراطی در کشور یمن ربوده شد.

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه برای پیگیری آخرین وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن عازم این کشور می‌شود.

به گزارش ایلنا؛ حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه قرار است امروز‌(سه‌شنبه) برای پیگیری وضعیت نوراحمد نیکبخت دیپلمات ربوده شده ایران در یمن عازم این کشور شود.

گفتنی است؛ نوراحمد نیکبخت دیپلمات گروگان گرفته شده ایرانی بیش از یک سال پیش توسط نیروهای افراطی در کشور یمن ربوده شد.

کد N292063