تنقیح کلیه قوانین مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی تا پایان مرداد 93

مجلس

با تصویب نمایندگان تا پایان مرداد سال 1393 کلیه قوانین مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی که تا پایان سال 92 به تصویب رسیده است، تنقیح می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با یک فوریت طرح الحاق یک بند به عنوان بند ه به تبصره جز 1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور موافقت کردند.

بر این اساس تا پایان مرداد ماه سال 1393 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود در رابطه با سیاست های اقتصاد مقاومتی را که تا پایان سال 1392 به تصویب رسیده است، تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه مربوطه، قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

متخلف از اجرای حکم این بند به یکی از مجازات های اجتماعی مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.2.1 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی محکوم می گردد.

معاونت قوانین مکلف است ظرف یک ماه پس از دریافت گزارش تنقیحی مذکور پیشنهاد طرح تنقیحی تهیه شده را جهت طی مراحل قانونی به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

به گزارش مهر، یک فوریت این طرح که به پیشنهاد عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی هیات رئیسه مجلس مطرح شد با 121 رای موافق، 26 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 208 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.