دست نوشته رهبر انقلاب درباره سپاه/

بالندگی سپاه از برکات توکل، اعتماد به نفس و جرأت اندیشیدن و اقدام است