افخم در پاسخ به مهر:

اقدامات بوکوحرام مایه نگرانی است/ لزوم همکاری کشورهای اسلامی برای مقابله با تروریسم

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص اقدامات گروه بوکوحرام در نیجریه گفت: ما اقدامات را محکوم کرده ایم و امیدواریم یک اقدام جدی برای جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره گروه تروریستی بوکوحرام و اقداماتی که کشورهای اسلامی باید در ارتباط با این گروه تروریستی انجام دهند، گفت: مساله تنها مربوط به یک گروه تروریستی نیست. گروه های تروریستی و افراطی خطری هستند که در همه مناطق وجود دارند.

وی افزود: ما همواره نگرانی خود را نسبت به این مساله اعلام کرده و گفته ایم که موضوع نیجریه مایه نگرانی شده است.

افخم با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها این اقدام را در نیجریه محکوم کردند، تصریح کرد: ما هم این اقدام را محکوم کردیم. روز گذشته معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با سفیر نیجریه دیدار کرده و اعلام کردند که ایران آمادگی برای کمک برای آزادی دانش آموزان ربوده شده را دارد و امیدواریم این موضوعات باعث شود یک اقدام جدی برای جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی شکل بگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: قطعا همکاری کشورهای اسلامی می تواند باعث توسعه اقدامات در این زمینه شود. ما همواره اعلام کرده ایم اگر اقدام جدی در مقابله با تروریسم صورت نگیرد، دامنه گروه های تروریستی محدود به یک منطقه نخواهد بود. باید یک اقدام جدی برای مقابله با گروهک ها صورت بگیرد.