موافقت نمایندگان با ایجاد بانک اطلاعاتی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه ای با راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی لایحه موافقت نامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی بررسی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 149 رای موافق 26 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در مجلس با ایجاد و راه اندازی این بانک اطلاعاتی موافقت کردند.

در صورت تصویب این لایحه در همه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اکو بانک اطلاعاتی این سازمان در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی در ترکیه راه اندازی خواهد شد.