برای پیگیری وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی؛

معاون وزیر خارجه امروز به یمن می رود

سیاست خارجی

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه برای پیگیری آخرین وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن عازم این کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه قرار است امروز برای پیگیری وضعیت نیکبخت دیپلمات ربوده شده ایران در یمن عازم یمن شود.

نوراحمد نیکبخت دیپلمات گروگان گرفته شده ایرانی بیش از یک سال پیش توسط نیروهای افراطی در کشور یمن ربوده شد.