تقاضای 80 نماینده از رئیس جمهور برای تشکیل جلسه ویژه دولت با موضوع احیای میراث فرهنگی اصفهان

سیاسی

با توجه به اینکه این آثار متعلق به نسل حاضر و نسل های بعدی است و بعضا میراث فرهنگی جهانی محسوب می شود مستدعی است جلسه ویژه ای در هیأت دولت برای حفظ، حراست و احیای این آثار برگزار شود.

بیش از 80 نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای از رئیس جمهور خواستند تا جلسه ویژه ای را برای اندیشیدن راه های مناسب جهت حفظ و حراست میراث فرهنگی اصفهان تشکیل دهد.

به گزارش ایلنا، در نشست علنی امروز مجلس، بیش از 80 نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای از رئیس جمهور خواستند تا جلسه ویژه‌ای را برای اندیشیدن راه‌های مناسب جهت حفظ و حراست میراث فرهنگی اصفهان تشکیل دهد.

متن این نامه به شرح زیر است:

آثار تاریخی و میراث فرهنگی اصفهان گنجینه‌های گرانبهای هویت و فرهنگ اسلامی است که آمیختگی دین و سیاست در پرتو اندیشه های اخلاقی و اسلامی را متجلی ساخته و حتی سبک معماری آن نیز بیانگر اخلاق و کرامت انسانی است و با عنایت به خشکسالی‌های اخیر و آلودگی شدید هوا و نیز تغییرات مدیریتی پی در پی در ساختار میراث فرهنگی کشور برنامه های مؤثر و کارآمد و مطلوب برای حفاظت از این آثار نظیر پل خواجو، سی و سه پل، میدان امام، مدرسه ابن سینا، مدرسه چهارباغ و صدها اثر ارزشمند و بی نظیر دیگر انجام نشده است.

لذا با توجه به اینکه این آثار متعلق به نسل حاضر و نسل های بعدی است و بعضا میراث فرهنگی جهانی محسوب می شود مستدعی است جلسه ویژه ای در هیأت دولت برای حفظ، حراست و احیای این آثار برگزار شود.

کد N291769