در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تاثیر افزایش تنش مسکو با غرب بر سر برنامه هسته ای ایران/ روایت تحولات اوکراین از زبان سامارسکی