رکن آبادی:

ایران حامی ثبات در لبنان است

سیاست خارجی

سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان در دیدار رهبر مسيحيان ماروني لبنان تاکید کرد که ایران حامی ثبات در لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر،غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان با  كاردينال بشاره راعي رهبر مسيحيان ماروني لبنان، انطاكيه و ساير مناطق مشرق زمين ملاقات و در خصوص تحولات لبنان و منطقه با وي گفتگو كرد.

بشاره راعي در اين ملاقات با اشاره به جايگاه مهم جمهوري اسلامي ايران در منطقه اظهار داشت: در راستاي مصالح مشترك دو كشور خواستار بهترين روابط با جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور مهم منطقه اي و يك كشور دوست هستيم.

رهبر مسيحيان ماروني لبنان انتخابات رياست جمهوري لبنان را بسيار حساس و با اهميت ارزيابي كرد و بر ضرورت توافق جريان هاي مختلف سياسي لبنان در سريع ترين زمان ممكن، تاكيد ورزيد.

غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز با اشاره به جايگاه ممتاز لبنان در منطقه، همزيستي مسالمت آميز طوايف مختلف لبناني در كنار يكديگر را از مهمترين خصوصيات بارز اين كشور برشمرد و اظهار داشت: همزيستي مسالمت آميز مردم لبنان الگوي مناسبي براي ديگر كشورهاي منطقه به شمار مي رود.

ركن آبادي با تاكيد بر اصول ثابت كشورمان در حمايت از ثبات و استقرار لبنان اظهار داشت: آنچه كه براي جمهوري اسلامي ايران در درجه اول اهميت قرار دهد حفظ همبستگي مردم لبنان در مقاومت عليه اشغال گري رژيم صهيونيستي مي باشد. از اين رو جمهوري اسلامي ايران همواره در راستاي تقويت همگرايي جريان هاي مختلف سياسي لبنان تلاش كرده و در اين راستا از هيچ كوششي دريغ نمي ورزد.