در حکمی از سوی استاندار لرستان

فرماندار مستعفی بروجرد، مشاور عمرانی استاندار لرستان شد

سیاست داخلی

در حکمی از سوی استاندار لرستان، منوچهر فراقی فرماندار سابق و مستعفی بروجرد به عنوان مشاور امور عمرانی استانداری لرستان منصوب شد.

در حکمی از سوی استاندارلرستان، منوچهر فراقی فرماندار سابق و مستعفی بروجرد به عنوان مشاور امور عمرانی استانداری لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، در حکمی از سوی هوشنگ بازوند استاندارلرستان، منوچهر فراقی فرماندار سابق و برکنار شده بروجرد به عنوان مشاور امور عمرانی استانداری لرستان منصوب شد.

فراقی پیش از این به مدت 4ماه مسوولیت فرمانداری ویژه بروجرد را برعهده داشت که بعد از لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد، امروز برکنار شد و جای خود را به رضا آریایی داد.

وی دردولت قبل نیز به عنوان معاون امور عمرانی استانداری لرستان دراین استان فعالیت کرده است.

کد N291383