در دیدار سفیر ایران

رهبر مسیحیان مارونی لبنان : خواستار بهترین روابط با ایران هستیم

رهبر مسیحیان مارونی,لبنان

بیروت – ایرنا –رهبر مسیحیان مارونی لبنان، انطاکیه و سایر مناطق مشرق زمین با اشاره به جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه تاکید کرد: در راستای مصالح مشترک دو کشور خواستار بهترین روابط با ایران به عنوان یک کشور مهم منطقه ای و یک کشور دوست هستیم.

به گزارش ایرنا، کاردینال « بشاره پطرس راعی» روز دوشنبه در دیدار«غضنفر رکن آبادی » سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت انتخابات ریاست جمهوری لبنان را بسیار حساس و با اهمیت ارزیابی و بر ضرورت توافق جریان های مختلف سیاسی لبنان در سریع ترین زمان ممکن تاکید کرد.

کاردینال راعی و رکن آبادی در این دیدار در خصوص تحولات لبنان و منطقه گفت وگو و تبادل نظر کردند.

سفیر ایران نیز با اشاره به جایگاه ممتاز لبنان در منطقه، همزیستی مسالمت آمیز طوایف مختلف لبنانی در کنار یکدیگر را از مهمترین خصوصیات بارز این کشور برشمرد.

رکن آبادی گفت : همزیستی مسالمت آمیز مردم لبنان الگوی مناسبی برای دیگر کشورهای منطقه به شمار می رود.

وی با تاکید بر اصول ثابت ایران در حمایت از ثبات و استقرار لبنان افزود: آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران در درجه اول اهمیت قرار دهد حفظ همبستگی مردم لبنان در مقاومت علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی است.

سفیر ایران خاطرنشان کرد: از این رو جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای تقویت همگرایی جریان های مختلف سیاسی لبنان تلاش کرده و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

خاورم ** 1324
کد N291102