نگاهی به ترکیب مجلس شانزدهم عوام هند

هند,انتخابات

دهلی نو - ایرنا - نتیجه انتخابات اخیر شانزدهمین دوره مجلس عوام هند (لوک سابا) شگفتی هایی ببار آورد که حتی برخی کارشناسان سیاسی این کشور انتظار آن را نداشتند.

به گزارش ایرنا، دراین انتخابات حزب 125ساله کنگره تنها در 44 حوزه انتخاباتی در سراسر هند پیروز شد و در واقع به کمترین آرا در طول تاریخ فعالیت خود دست یافت.

این در حالیست که احزاب قدری چون سماجوادی (اس.پی) و بهوجان سماج (بی.اس.پی) در پرجمعیت ترین ایالت هند یعنی اوتارپرادش و حزب نشنال کنفرانس در جامو و کشمیر کاملا شسته و محو شدند.

تعداد اعضای حزب اس.پی از 23 نفر در پانزدهمین دوره مجلس عوام (لوک سابا) به فقط پنج نفر در شانزدهمین لوک سابا تقلیل یافت و بی.اس.پی همه 21 و حزب نشنال کنفرانس همه 3 عضو خود را در این مجلس از دست داده اند.

مجلس عوام هند 543 عضو دارد که حزب و یا ائتلاف احزابی که اکثریت را در آن بدست آورند دولت را نیز تشکیل می دهند.

کاهش تعداد اعضای احزاب چپ از 24 نفر یا حدود هفت درصد کل آرا در پانزدهمین لوک سابا به فقط 10 نفر یا تنها 5/4 (4 ممیز 5) درصد کل آرا در شانزدهمین لوک سابا یک شگفتی دیگر این انتخابات می باشد.

این شکست فاحش عملا احزاب چپ را در شانزدهمین لوک سابا از نظر سیاسی به حاشیه رانده و قادر به ایفای هیچ نقشی دراین مجلس نخواهند شد.

ائتلاف دمکراتیک ملی تحت رهبری حزب ملی گرا و راستگرای بهارتیا جاناتا (بی جی پی) که طی یک دهه اخیر به عنوان اپوزسیون دولت در مجلس عوام فعالیت داشت در مجموع در 336 حوزه پیروز شده و حزب بی جی پی نیز به تنهایی در 282 حوزه حاکمیت خود را ثبت کرده است.

ائتلاف مترقی متحد تحت رهبری حزب کنگره که یک دهه برسر قدرت بوده در مجموع در 59 حوزه و حزب کنگره به تنهایی در 44 حوزه موفق شد.

در میان احزابی که به هیچیک از این دو ائتلاف ملحق نشده بودند، حزب تلانگانا راشتریا سامیتی (آر.تی.اس) 11 و حزب تازه تاسیس ˈعام آدمیˈ چهار کرسی را به خود اختصاص دادند و مابقی آنها به کرسی هایی بین 1 الی 3 دست یافتند.

احزاب جبهه سوم در مجموع 115 کرسی بدست آورده اند که حزب ˈای.آی.ای.دی.ام.کیˈ تحت ریاست خانم جیالالیتا 37 و حزب کنگره ترینامول (تی.سی.پی) تحت ریاست خانم ممتا بانرجی 34 و حزب بیجو جاناتادال (بی.جی.دی) 20 کرسی را به خود اختصاص داده اند.** میزان تحصیلات اعضای مجلس جدید

حدود 75 درصد از اعضای شانزدهمین دوره مجلس نمایندگان هند (لوک سابا) دارای حداقل یک مدرک کارشناسی هستند حال آنکه 10 درصد از آنان فقط کلاس دهم را قبول شده اند.

79 درصد از اعضای پانزدهمین دوره لوک سابا دارای یک مدرک کارشناسی بودند.

براساس یک گزارش منتشره از سوی سازمان تحقیقات مقننه ای پی.آر.اس. (PRS Legislative Research) تعداد اعضایی که دارای مدرک کلاس دهم می باشند از 17 درصد در پانزدهمین لوک سابا به 10 درصد در شانزدهمین دوره این مجلس کاهش یافته است.

در این گزارش همچنین گفته شده که تعداد اعضای دارای مدرک دکترا از 3 درصد در دوره پانزدهم به شش درصد در شانزدهمین دوره لوک سابا افزایش یافته است.

موضوع جالب توجه این است که 13درصد از اعضای شانزدهمین لوک سابا فاقد مدرک کلاس دهم هستند که در مقایسه با سه درصد آنان در پانزدهمین دوره چشمگیر می باشد.

براساس این گزارش، 27 درصد از اعضای شانزدهمین دوره مجلس هند فعالیت کشاورزی، 24درصد از آنان فعالیت سیاسی و اجتماعی و 20 درصد دیگر تجارت را به عنوان حرفه اصلی خود ذکر کرده اند.

این درحالی است که 28 درصد از اعضای لوک سابا در انتخابات عمومی سال 2009 حرفه اصلی خود را فعالیت سیاسی و اجتماعی، 27 درصد از آنان کشاورزی و 15 درصد دیگر از آنان تجارت را ذکر کرده بودند.

36 درصد از اعضای اولین لوک سابا در سال 1952 وکیل، 22 درصد از آنان کشاورز و 12 درصد دیگر تاجر بودند.** بیشترین ثروتمندان در مجلس شانزدهم هند

شانزدهمین دوره مجلس نمایندگان هند دارای بیشترین اعضای ثروتمند و همچنین دارای پرونده جنایی از سال 2004 تاکنون می باشد.

کمیسیون انتخابات هند ذکر سوابق جنایی نامزدهای انتخابات لوک سابا را در فرم ثبت نام از سال 2004 تاکنون اجباری ساخته کرده است.

تجریه و تحلیل انجمن اصلاحات مردم سالاری (ssociation for Election Reforms-ADR) از سوگندنامه اعضای شانزدهمین لوک سابا در برابر کمیسیون انتخابات هند نشان می دهد که 34 درصد از اعضای این مجلس دارای پرونده جنایی هستند.

این در حالی است که 30 درصد از اعضای منتخب در انتخابات عمومی سال 2009 لوک سابا و 24 درصد از اعضای منتخب این مجلس در سال 2004 دارای پرونده جنایی بودند.

آمار و ارقام این انجمن نشان می دهد که همه چهار عضو حزب راشتریا جاناتادال، 15 از 18 عضو حزب شیو سنا و 4 از 5 عضو حزب کنگره ملی گرا در شانزدهمین لوک سابا دارای پرونده جنایی هستند و بیش از یک سوم اعضای جدید حزب بهارتیاجاناتا (بی جی پی) در این مجلس به انجام اعمال جنایی متهم هستند.

شانزدهمین دوره مجلس هند همچنین دارای ثروتمندترین اعضا در مقایسه با پانزدهمین و چهاردهمین دوره مجلس هند می باشد.

82 درصد از اعضای شانزدهمین دوره مجلس هند بیش از 10 میلیون روپیه ثروت دارند حال آنکه این درصد در پانزدهمین و چهاردهمین لوک سابها به ترتیب 58 و 30 میلیون روپیه بود.

تجریه و تحلیل انجمن اصلاحات مردم سالاری از عملکرد نامزدهای انتخاباتی نشان می دهد که نامزدهای دارای ثروتی بیش از 10 میلیون روپیه در موقعیت بس بهتری برای پیروزی در مقایسه با نامزدهای فقیرتر قرار داشتند.

سه حزب ایالت آندراپرادش یعنی تی.دی.پی ، تی.آر.اس و وای.اس.آر.سی.پی دارای ثروتمندترین اعضا در شانزدهمین لوک سابا هستند بطوریکه ارزش متوسط دارایی هر یک از آنان از 500 میلیون روپیه تجاوز می کند.

جایادو گلالا (Jayadev Galla) از حزب تی.دی.پی تروتمندترین عضو شانزدهمین لوک می باشد بطوریکه ارزش دارایی وی به شش میلیارد و 830 میلیون روپیه بالغ می گردد.

سه ثروتمندترین عضو دیگر شانزدهمین لوک سابا نیز از ایالت آندراپرادش هستند.

ارزش دارایی اعضای حزب کنگره بطور متوسط بیش از 160 میلیون روپیه و بی جی پی بیش از 110 میلیون روپیه می باشد و حزب کمونیست مارکسیست هند (سی.پی.آی-ام) دارای فقیرترین نامزدها است بطوریکه ارزش متوسط دارایی های آنان به هفت میلیون و 900 هزار روپیه بالغ می گردد.

هر 60 روپیه در حال حاضر در هند یک دلار ارزش دارد.

شانزدهمین دوره انتخابات مجلس هند از 18 فروردین امسال و طی 9 مرحله تا 22 اردیبهشت برگزار شد و در نهایت با اعلام نتیجه آرا حزب ملی گرای بهارتیا جاناتا به رهبری ˈنارندرا مودی ˈ توانست با کسب 282 کرسی اکثریت را بدست بیاورد و مامور تشکیل دولت جدید این کشور شود.

قرار است مودی که تاکنون سروزیر یک ایالت در غرب هند بوده روز سوم خرداد ماه امسال به عنوان نخست وزیر جدید هند سوگند یاد کند.

آساق ** 2164 ** 275 **
کد N291061